Privacy

Sugarbeat gebruikt emailadressen voor het verzenden van nieuwsbrieven over activiteiten. Deze gegevens zijn door gebruikers zelf aangemeld, met expliciete toestemming voor dit gebruik.

Websites, beeldmateriaal en naamsgegevens van derden worden uitsluitend met toestemming van de betrokkenen op de website geplaatst.

Sugarbeat deelt geen gegevens met derden zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen.

voor meer informatie: mail@sugarbeat.nl